Brug søgefeltet til at finde løsninger i netop dit område

Naturgaskomfurer og naturgastørretumblere

Naturgaskomfur
Mange kender glæden og fordelene ved at lave mad på gas. Så snart komfuret er tændt, er der varme på, reguleringen er øjeblikkelig, og når der bliver slukket, er der slukket, og kogegrejet kan blive stående. Et andet argument er, at energiprisen ved at lave mad på gas er det halve i forhold til at lave den på et elkomfur. Wokmad er populært hos mange og kan kun laves rigtigt på et gaskomfur, hvor den direkte varme, fra gasblusset, kommer op på siden af wokgryden.

Naturgaskomfurer fås i smarte designs, både som indbygningskomfur og som fritstående model. Alle komfurer har elektrisk tænding, ligesom der automatisk bliver lukket for gassen, hvis et blus blæser ud, eller en gryde koger over.

Ved nybyggeri er det vigtigt, at man i starten af byggefasen får støbt et gasrør i gulvet frem til det sted, hvor naturgaskomfuret skal stå.

I eksisterende boliger må man acceptere, at gasrøret skal trækkes den mest hensigtsmæssige vej.

Naturgastørretumler
Alt for mange ved ikke, at man kan tørre tøj med naturgas. En naturgastørretumbler virker og ser ud som en eltørretumbler. Er der mulighed for naturgas i huset, er løsningen med en gastørretumbler helt oplagt. Kortere tørretid og dermed en mere skånsom tørring. Den har et væsentligt mindre energiforbrug og forurener mindre.

Tre gode grunde til at tørre tøj med naturgas:

 • 39% lavere energiudgifter
 • 54% mindre CO2-udledning
 • Kortere tørretid

Kilde: De angivne besparelser er baseret på oplysninger fra Gazelco, importør af White Knight tørretumblere.


Energiform Eltørretumbler Naturgastørretumbler
Gas   2,40 kr
El 4,32 kr. 0,24 kr.
I alt 4,32 kr. 2,64 kr.
Besparelse ved tørring af tøj rned naturgas; 2,56 kr. (39%)
Besparelsen er beregnet ud fra en elpris på 1,60 kr./kWh og en gaspris på 8.00 kr./rn3.
(Priser pr. 1. oktober 2007)
Kilde; DGC

Den nye White Knight tørretumbler er en ganske normal tørretumbler - og dog er den helt speciel Den udnytter naturgassen til tørring. Det giver en række fordele

 • Kortere og mere skånsom tørring
  En naturgastørretumbler arbejder hurtigt, og tørretiden er væsentlig kortere. Den kortere tørretid kommer både energiudgifterne og tøjet til gode. Med 200 tørringer om året sparer det tøjet for ca. 100 tørretimer, og det slider mindre på tøjet.

 • Mindre energiudgifter og mindre forurening
  En naturgastørretumbler udleder kun cirka halvt så meget CO2 som en el-tørretumbler. Naturgas er ikke kun mere miljøvenligt, men også billigere end el. Derfor sparer du 39% i energiudgifter i forhold til en eltørretumbler.

Besparelsen er efterprøvet af Dansk Gasteknisk Center (DGC) ud fra følgende forudsætninger

 • Tørring af ca. 4,3 kg. tørt tøj
 • Vægt før tørring: ca. 7,3 kg.
 • Fordampet vandmængde: 3,0 kg.
 • Målt energiforbrug på eltørretumbler: 2,70 kWh
 • Målt energiforbrug på naturgastørretumbler: 0,15 kWh samt
  0,3m3 naturgas

Pris og tilslutning
Vejledende udsalgspris for White Knight tørretumbleren pr. 1. oktober 2007 er 5.250 kroner inklusiv moms. Hertil kommer udgifter til installation. Har du naturgas, skal tørretumbleren kun tilsluttes en stikkontakt og en gasledning. Skal du bygge et nyt hus, er det vigtigt at få lavet en ekstra tilslutning til tørretumbleren.

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere information om Naturgas, kan du ringe til DONG Energy på 70 33 10 22 eller sende en mail til kundecenter@dongenergy.dk. Du kan også læse mere på www.dongenergy.dk.


Ved nybyggeri er det vigtigt, at man i starten af byggefasen får støbt et gasrør i gulvet frem til det sted, hvor tørretumbleren skal stå. I eksisterende boliger placeres tørretumbleren oftest i bryggerset, hvor den øvrige naturgasinstallation findes.

 

DONG Energy · Kundeservice · Søndergade 50 · 6600 Vejen · Tlf 70 33 10 22